Schadevergoeding voor letselschade eisen

Je hebt door toedoen van een ander letsel en schade opgelopen. Je wil daarvoor een schadevergoeding ontvangen. Hoe gaat de afwikkeling van zo'n letselschadezaak dan in zijn werk? Vaak lukt het om een letselschadezaak buiten de rechter om tot een bevredigend einde te brengen. Als jij er niet uitkomt met de tegenpartij kan gebruik gemaakt worden van mediation. In het ergste geval komt het tot een rechtszaak.

Buiten de rechtbank

De afhandeling van een letselschadezaak buiten de rechtbank wordt ook wel ‘het minnelijk traject’ genoemd. Zo’n schaderegelingstraject bestaat uit verschillende fases. Denk aan het bewijzen van de aansprakelijkheid en het bewijzen van de schade. Gemiddeld duurt zo'n traject 3 à 4 jaren. Maar het kan dus ook sneller verlopen of juist langer duren. Dit hangt af van de aard en ernst van het letsel, de omstandigheden van het slachtoffer, zijn herstel, eventuele medische behandelingen, de houding van de verzekeraar, etc.


Tip: Schakel juridische hulp in

Ook als je de letselschadezaak buiten de rechtbank regelt is het verstandig om een belangenbehartiger in de arm te nemen. Iemand die gespecialiseerd is in letselschade, en het schaderegelingstraject door en door kent. Je ontvangt niet alleen advies maar krijgt ook hulp bij de onderhandelingen. Dan weet je zeker dat je krijgt waar je recht op hebt.

Als je er met de verzekeraar niet uit komt

Kom je er tijdens het minnelijk traject met de verzekeraar niet uit, dan zijn er twee opties:

Kort geding bij urgentie

Als er sprake is van spoedeisend belang, bijvoorbeeld omdat je in een financiële situatie zit waarin je niet langer op een voorschot van de verzekeraar kunt wachten, is het soms mogelijk om gebruik te maken van een kort geding procedure.